PREDAVAČI

​Lokalni predavači

 • prof. dr. sc. Marina Ajduković, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada

 • doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med., spec. psihijatrica, subspecijalistica dječje i adolescentne psihijatrije, psihoterapeutkinja

 • prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, stalna sudska vještakinja

 • doc. dr. sc. Danijel Crnković, prim. dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije, stalni sudski vještak

 • Danica Ergovac, psihologinja

 • mag. iur. Ana Hrabar, odvjetnica, specijalistica dječjih prava

 • mag. iur. Eleonora Katić, odvjetnica 

 • Tatjana Katkić Stanić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb

 • mag. iur. Kolinda Kolar, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

 • dr. sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež  

 • doc. dr. sc. Bruna Profaca, prof. psihologije, klinička psihologinja

 • doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., specijalist pedijatrije i subspecijalist dječje neurologije

 • mag. iur. Renata Šantek, sutkinja Vrhovnog suda RH

 • prim. Domagoj Štimac, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, stalni sudski vještak

Međunarodni predavači

LOKALNI PREDAVAČI

Marina Ajduković

Prof. dr. sc. Marina Ajduković, psihologinja i sociologinja, predstojnica je Zavoda za socijalna rad na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokretač je i voditeljica prvog poslijediplomskog studija iz socijalnih djelatnosti koji se odvija od 2002. godine pod nazivom Poslijediplomski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada te koji je prerasta 2006. godine u Doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike čija je voditeljica.

 

Objavila je više od 170 radova, 10 autorskih knjiga i 10 uredničkih knjiga. Izlagala je više od 100 radova na ključnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama u području trauma, mentalnog zdravlja, psihologije i socijalnog rada u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Do sada je bila mentorica 20 uspješno obranjenih doktorskih disertacija na Filozofskom i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U proteklih 10 godina vodila je na nacionalnoj i međunarodnoj razini sljedeće znanstvene projekte: (1) FP7 projekt BECAN  (ID: 23478/HEALTH/CALL 2007-B) (2019-2013), (2) projekt Leonardo da Vinci Multilateral Projects "A European system of Comparability and Validation of supervisory competences" (52722-LLP-AT-LEONARDO-LMP) (2012 do svibnja 2015), (3) Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (MZSS, 066-066-1686-1431) (2006-2013).  Trenutno vodi projekt „Ekonomske teškoće, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenta u razdoblju ekonomske krize“ koji podupire Hrvatska zaklada za znanost (2015-2019)

Glavna i odgovorna urednica časopisa Ljetopis socijalnog rada od 1995. godine, koji je pod njezinim vodstvom ušao u sve značajne međunarodne baze.

 

Kontinuirao surađuje s UNICEF-om te je do sada vodila tri značajna akcijska projekta: Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom (2006. - 2008.),  Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb (2013. - 2015.), Razvoj indikatora dobrobiti djece u Hrvatskoj (2016. -2017.). Kao dio suradnje s UNICEF-om trenutno vodi program Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece (2017. – 2020.).

 
Vlatka Boričević Maršanić

Doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med. je liječnik, specijalist psihijatrije i subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, primarijus, psihoterapeut, viši znanstveni suradnik, docentica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, autor i koautor 23 znanstvena članka objavljena u časopisima u CC, koautor jednog sveučilišnog udžbenika i jedne knjige, recenzent u domaćim i inozemnim časopisima, doktorirala s temom „Povezanost usklađenosti roditelja u odgoju s emocionalnim i ponašajnim problemima adolescenata“, sudjelovala aktivno na više međunarodnih i domaćih kongresa i skupova kao pozvani predavač i predavač uključujući i 2. konferenciju European Association of Parental Alienation Practitioners (EAPAP) Moving Upstream, Addressing the Problem of Parental Alienation in Europe, održanu u London 2018. godine.

 
 
Gordana Buljan Flander
KEYNOTE PREDAVAČICA

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je klinički psiholog, stalni sudski vještak, psihoterapeut i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ustanove specijalizirane za rad s traumatiziranom djecom i njihovim obiteljima.

1997. godine osnovala je Hrabri telefon, liniju za zlostavljanu i zanemarenu djecu, 2002. pokrenula je inicijativu za osnivanje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koja je još uvijek jedina specijalizirana ustanova za rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u ovom dijelu Europe. Primila je mnogo važnih nagrada za svoj rad, primjerice nagradu Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) za multidisciplinarni tim Poliklinike, nagradu Grada Zagreba (2011.) za najveća postignuća i rezultate u teorijskom i praktičnom radu u području psihosocijalne i zdravstvene zaštite, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mladež i socijalnu politiku 2018. godine prepoznalo je i nagradilo njezin svestran rad i uspjeh nagradom za životno djelo za rad u promicanju dječjih prava. 

Osim što radi izravno s djecom i obiteljima, aktivno i kontinuirano radi i u znanstvenom području, predaje na više fakulteta, piše knjige. Više od 30 godina radi s djecom u ovom području, a bila je i među prvim stručnjacima u Hrvatskoj koji su prepoznali važnost problema zlostavljanja i zanemarivanja djece. Mnogi je smatraju vodećim stručnjakom u području zaštite djece i mladih u Hrvatskoj, osobito otkako je imenovana ekspertom Vijeća Europe.

Danijel Crnković

Doc. dr. sc. Danijel Crnković, prim. dr. med. je liječnik, specijalist psihijatrije i subspecijalist biologijske i forenzičke psihijatrije, primarijus, viši znanstveni suradnik, naslovni docent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, autor i koautor ukupno 22 reference. Od toga autor je ili koautor 12 znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso. Izradio je 14 radova koje je i aktivno prezentirao kao predavač na međunarodnim i domaćim konferencijama. Glavni je urednik jednog znanstvenog udžbenika, jedan je od autora dvije knjige, koje predstavljaju sveučilišne udžbenike. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je Magistarski rad 2007. te time stekao stupanj: magistar znanosti, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane: Psihijatrijatrija. Izvan doktorski studij na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2009. godine. Disertaciju je obranio 2011. na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Od 2007. godine pa do sada stalni je sudski vještak iz područja psihijatrije. Mentor je Hrvatske liječničke komore za provođenje praktičnog dijela izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake. Od listopada 2012. godine u sklopu integriranog studijskog programa nositelj je izbornog predmeta "Muzikoterapija" na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. je Pročelnik Poliklinike za psihijatriju, Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice". U djelu radnog vremena radi kao liaizon psihijatar na "Klinici za pedijatriju", Kliničke bolnice «Sestre milosrdnice».

 
Danica Ergovac

Danica Ergovac, mag. psihologije, diplomirala je 2011. godine psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. je u edukaciji iz kognitivno-bihevioralnih terapija, trenutno na završnom stupnju gdje je posvećena stalnom praćenju i promicanju kvalitete vlastitog psihoterapijskog rada s klijentima. Zaposlena je u sustavu socijalne skrbi od 2012. godine.

Kao najveći profesionalni izazov ističe savjetodavni rad u Centru za socijalnu skrb Split sa zlostavljanom djecom koja su u središtu visoko-konfliktnog odnosa njihovih roditelja, detektiranje pokazatelja koji ukazuju na manipulaciju djece te poduzimanje mjera obiteljsko-pravne zaštite kako bi se spriječilo daljnje zlostavljanje. Posebno važnima smatra sudjelovanje na edukacijama „Manipulacija djecom u razvodu braka“ i „Rad s djecom otuđenom od roditelja“ Family Separation Clinic London, u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. 

U ožujku 2018. postaje vanjska suradnica Privatne psihološke prakse KBT Opcija gdje uz individualni psihoterapijski i savjetodavni rad s klijentima vodi i Grupni program ovladavanja napadajima panike te Tečaj mindfulnessa za djecu i adolescente. 

 
Ana Hrabar

mag. iur. Ana Hrabar, odvjetnica, specijalist dječjih prava

Rođena sam dana 6. prosinca 1983. u Zagrebu. Osnovnu klasičnu školu završila sam u Zagrebu, a potom sam upisala Privatnu klasičnu gimnaziju koju pohađam od 1998. do 2002. godine. Na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisujem se 2002. godine, na kojem sam diplomirala  2007. godine obranom diplomskog rada pod naslovom Stjecanje državljanstva djeteta u poredbenom pravu. Nakon završetka Pravnog fakulteta u Zagrebu počinjem raditi kao odvjetnički vježbenik. U razdoblju prije polaganja pravosudnog ispita, godinu dana sam kao student master programa provela na Université Panthéon Assas Paris II . Nakon povratka u Hrvatsku polažem 2012. godine pravosudni ispit i upisujem se kao odvjetnik u Hrvatsku odvjetničku komoru. Paralelno s upisom u Odvjetničku komoru osnivam s dva partnera Odvjetničko društvo Hrabar i partneri d. o. o., gdje i danas radim. Kroz posao se najviše bavim obiteljskim pravom te radi toga 2015. godine i upisujem Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Prava djece. Sve ispite na poslijediplomskome studiju položila sam u roku, s prosječnom ocjenom 5.0, a 15.07.2019. obranila sam specijalistički rad na temu „Manipulacija djecom u razvodu braka“ kod mentorice. Prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander. Navedena tema je dobra sinergija prava i psihologije.

 
Eleonora Katić

Odvjetnica Eleonora Katić bavi se odvjetništvom od 1987. godine, a zadnjih 20-ak godina intenzivno se bavi obiteljskim pravom. U svojoj odvjetničkoj praksi zastupala je u svim vrstama postupaka obiteljskopravne tematike, s domaćim i međunarodnim elementom. 

Sudjelovala je u radionicama, seminarima i okruglim stolovima vezanima uz položaj djece u pravosuđu, otuđenje djece u postupcima razvoda i donošenja odluka o roditeljskoj skrbi, protupravno odvođenje i zadržavanje djece, prekogranične slučajeve u hrvatskoj praksi. Odvjetnica Katić bila je član radne skupine za izradu Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece. 

Odvjetnica Katić također je i obiteljski medijator od 2014. te je sudjelovala u postupcima medijacije i kao medijator i kao odvjetnik sudionika medijacije.

 
Tatjana Katkić Stanić

Tatjana Katkić Stanić

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb

više dolazi uskoro

 
Kolinda Kolar

Kolinda Kolar sutkinja je Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 2008. godine i polaznica Specijalističkog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Prava djece Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. godine bavi se građanskim pravom, trenutno je dio grupe za obiteljske sporove na parničnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Članica je upravnog odbora Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji i Nadzornog odbora ADOPTE – udruge za potporu pri posvajanju.

 
Lana Peto Kujundžić

dr. sc. Lana Petö Kujundžić je sutkinja za mladež s više od 35 godina radnog iskustva u sudskoj praksi, a sada izabrana za sutkinju Visokog kaznenog suda RH.

 

Kao predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež u Hrvatskoj organizirala je preko 50 javnih tribina, stručnih skupova za promicanje prava djece, tri konferencije; vodi projekt Stop program do 2012.-2019. i uvodi restorative justice na područje grada Zagreba za prekršajno postupanje djece. Sudjelovala u izradi sljedećih zakona: Zakona o sudovima za mladež, Zakona o izvršavanju kaznenih sankcija maloljetnicima, Zakona o pravobranitelju za djecu.

 

Povremeni predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, Studiju za socijalni rad, Pravosudnoj akademiji, Hrvatskoj odvjetničkoj akademiji i Policijskoj akademiji. Stručni konzultant Vijeća Europe, Taiex-a, Europske komisije i Unicefa. Autorica desetaka stručnih članaka i dvije knjige o pravima djece.  

 
Bruna Profaca

Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička je psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Studirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U nastavno zvanje naslovne docentice u području društvenih znanosti izabrana je 2017. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Studijski centar socijalnog rada). Od 2002. godine zaposlena je u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ustanovi koja je primarno usmjerena na rad s traumatiziranom djecom i njihovim obiteljima gdje je punih 15 godina obnašala dužnost Voditeljice odjela dijagnostike i tretmana. U kliničkom i istraživačkom radu u središtu interesa su joj područje stresa, traume, krize i gubitaka u dječjoj i adolescentnoj dobi, roditeljstvo i roditeljski stres, podrška djeci i obiteljima tijekom razvoda s izraženim konfliktom, psihodijagnostički, tretmanski i savjetodavni rad i dr. Sudjeluje u nastavi i mentorskom radu na diplomskim i poslijediplomskim studijima na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kontinuirano sudjeluje u edukacijama stručnjaka koji rade s djecom i obiteljima u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, pravosuđa i u civilnom sektoru u Hrvatskoj i u inozemstvu. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama te izlagala na više od 40 stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Godine 2003. dobila je nagradu Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji.

 
Vanja Slijepčević Saftić

Doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med. je liječnik, specijalist pedijatrije i subspecijalist dječje neurologije, primarijus, znanstveni suradnik, docentica na Hrvatskog Katoličkog Sveučilišta. Predavač je kolegija „Neuroznanost u socijalnim odnosima“  na doktorskom studiju, Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je kao autor ili koautor preko 50 znanstvenih i stručnih radova, te kao koautor dva sveučilišna udžbenika i jedne knjige. Doktorirala je 2009. godine. Sudjelovala je kao pozvani predavač na brojnim inozemnim i domaćim kongresima i konferencijama. Njezin rad vezan je uz  dijagnosticiranje i praćenje  neurorazvojnih odstupanja u djece izložene zlostavljanju i zanemarivanju, te nepovoljnim okolišnim činiteljima odrastanja i posljedičnom toksičnom stresu. Svojim radom i predavanjima u intersektorskom kontekstu radi na senzibiliziranju stručnjaka i liječnika, kao i javnosti o ovom problemu. Završila je edukaciju na poslijediplomskom stručnom studiju „Prava djece“. Također, prošla je brojne edukacije iz područja dječje neurologije u organizaciji Child Hospital of Philadelphia, te edukaciju o pravima pacijenata („Health and Law“  i „Human rights in patient care“) u organizaciji The Association of Schools of Public Health in the European Region.

 
Renata Šantek
KEYNOTE PREDAVAČICA

Sutkinja Renata Šantek rođena je 1966. Diplomirala je 1990. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i položila pravosudni ispit 1992. Nakon što je volontirala i odradila vježbenički staž, 1993. imenovana je sutkinjom Općinskog suda u Zagrebu. U razdoblju od 1999. do 2002. bila je predsjednica Građanskog odjela u tom sudu.

Godine 2002. postaje sutkinjom Županijskog suda u Zagrebu, gdje je 2005.

raspoređena na rad u Službu za praćenje i proučavanje sudske prakse u Građanskom odjelu toga suda. Od 2007. do 2009. obnašala je funkciju zamjenika predsjednika toga odjela i istodobno je bila voditeljica Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse. 2009. imenovana je sutkinjom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Od 1997. bila je članica Stručnog tima Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. U razdoblju od 2001. do 2005. imenovana je članicom Državnog sudbenog vijeća. Od listopada 2014. do ožujka 2019. obnašala je funkciju potpredsjednice Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske. Sutkinja Šantek je suradnica u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1999. gdje vodi nastavne vježbe iz područja obiteljskog prava. Bila je voditeljica više radionica u organizaciji Pravosudne akademije. Predavač je na stručnim seminarima u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore. Bila je sudac časti Hrvatske obrtničke komore Grada Zagreba od 2004. do 2008. Članica je Stalnog tijela za verifikaciju obrazaca sudskih odluka izrađenih za potrebe E-spisa (ICSM Application). Članica je radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta prijedloga izmjena i dopuna zakona. Sudjelovala je na brojnim seminarima, stručnim savjetovanjima i studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu.

 
Domagoj Štimac
KEYNOTE PREDAVAČ

Prim. Domagoj Štimac, dr. med. je psihijatar s užom specijalizacijom iz dječje adolescentne psihijatrije i forenzički psihijatar zaposlen kao zamjenik ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Sudski je vještak za područje psihijatrije te je predavao na filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku dječju forenzičku psihologiju. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova u području zlostavljanja i zanemarivanja djece te je za svoj dopinos nagrađivan. 

 

MEĐUNARODNI PREDAVAČI

Mirela Badurina

Dr. sc. Mirela Badurina, doktor zdravstvenih znanosti, geštalt psihoterapeut i dječji i adolescentski integrativni psihoterapeut, rođena je 1968. godine u Sarajevu. Posljednjih dvadeset pet godina svoj profesionalni i akademski razvoj usmjerava na područje očuvanja zdravlja i dobrobiti djece i mladih. Izlagač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, na teme zaštite zdravlja, prava i interesa djece. Autor i koautor je niza znanstvenih i stručnih radova. Europski je certificiran psihoterapeut. Osnivač je i direktorica Asocijacije BHIDAPA-e u sklopu kojeg djeluju tri centra: europski akreditirani edukacijski programi iz područja dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja, Interdisciplinarni terapijski centri za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji, te znanstveno-stručni istraživački centar. Predsjednica je organizacijskog odbora prvog Internacionalnog Kongresa dječje i adolescentne psihoterapije pod nazivom „Mjesto i uloga psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata, te urednica Interdisciplinarnog časopisa za psihoterapiju pod nazivom “Psihoterapija u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih”. Članica je radne grupe imenovane od strane Federalnog ministarstva zdravstva u Bosni i Hercegovini  za izradu kurikuluma i pravilnika za edukacijski program iz područja dječje i adolescentske psihoterapije i savjetovanja koji se provodi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Generalna je tajnica Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade EIATSCYP-European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children & Young People. Sretno je udata i majka je dvoje djece.

 
Benjamin Bailey

Dr. Benjamin Bailey je socijalni radnik i psihoterapeut. Zaposlen je na Odsjeku za kriminalistiku Sveučilišta Western Galilee u Izraelu – gdje podučava i istražuje područja obiteljskog nasilja, zlostavljanja djece, maskulinosti i očinstva. Posljednje dvije godine intenzivno pri obiteljskim sudovima sudjeluje u provedbi intervencija reunifikacije u slučajevima otuđenja djece od roditelja.

 
Kelley Baker

Kelley Baker savjetuje pojedince i obitelji na području Austina od 1994. godine. Obrazovala se na Sveučilištu Texas, gdje je stekla titulu prvostupnice psihologije i magisterij iz savjetovanja i usmjeravanja. Nakon završetka magisterija, dvije godine je radila u centru za adolescentice kao individualna i obiteljska savjetnica.

Tijekom 1995. otputovala je u Indiju na duhovni studij, a započela je i doktorat na Sveučilištu u Texasu u Austinu. Dok je studirala na Sveučilištu u Texasu, završila je magisterij iz evaluacije programa i doktorat iz razvojne i socijalne psihologije te psihologije osobnosti.

Dr. Baker ima licencu stručnog savjetnika u državi Texas, predavala je preddiplomske i diplomske kolegije iz psihologije, ljudskog razvoja i savjetovanja na fakultetu u Austinu (Austin Community College) i Sveučilištu u Texasu (Texas State University).

Od 2002. godine specijalizirala se za očuvanje mentalnog zdravlja obitelji tijekom razvoda i nakon razvoda. Završila je više od 200 sati specijaliziranog treninga za stručnjake za mentalno zdravlje koji rade s obiteljima nakon razvoda ili otuđenja. Od početka svoje privatne ordinacije radila je s preko 300 slučajeva te svjedočila u sudskim procesima širom središnjeg Teksasa.

Dr. Baker je održala treninge o otuđenju roditelja Teksaškoj odvjetničkoj komori, Odvjetničkoj komori okruga Williamson, Odvjetničkoj komori okruga Travis te Udruženju obitelji i mirenja (AFCC). Ona je prva autorica poglavlja pod naslovom Zaštita djeteta u Priručniku za sudsku medicinu, psihijatriju i psihologiju, Egan, Minnesota, West Group. 3 sveska - četrdeset i četiri autora iz pet zemalja, Lorandos, D. [ur.] (u tisku 2020.).

 
Wilfred von Boch-Galau

Dr. von Boch-Galhau, dr. Med., specijalist je psihijatrije, neurologije, psihosomatske medicine i psihoterapije od 1979. Od 1995. bio je član Interdisciplinarne radne skupine „Beratung bei Trennung und Scheidung“ (Savjetovanje tijekom razdvajanja i razvoda) u Würzburgu ( Njemačka). 2002. godine bio je jedan od organizatora Međunarodne konferencije o roditeljskom otuđenju u Frankfurtu (Njemačka). Autor je i koautor različitih stručnih knjiga i članaka u međunarodnim medicinskim časopisima s temama Roditeljsko otuđenje i Sindrom/poremećaj roditeljskog otuđenja.

 
Thomas Demessence 

Dr. Thomas Demessence dječji je i adolescentni psihijatar i seksolog koji radi kao stručnjak za sudsku medicinu u Sveučilišnoj bolnici u Ženevi, Švicarska. Počeo je proučavati zlostavljanje djece i otuđenje od roditelja 2016. godine, s posebnim naglaskom na optužbe za seksualno zlostavljanje i profil ličnosti roditelja koji otuđuje dijete od drugog roditelja, te je održao nekoliko prezentacija na tu temu na kongresima diljem Europe i Kanade.

 
 
Sietske Dijkstra

Dr. Sietske Dijkstra od 1998. godine radi kao voditeljica Agencije Bureau Dijkstra koja se bavi slučajevima nasilja u vezama, a čiji rad je usmjeren na istraživanja, edukaciju i savjetovanje stručnjaka, menadžera i stvaratelja javnih politika u mnogim socijalnim i pravnim sektorima te obrazovnim organizacijama. Glavni cilj agencije je podizanje javne svijesti o razumijevanju rizika od nasilja i mogućih načina njegove prevencije. Od 2007. do studenog 2014. radila je kao profesorica na kolegijima obiteljskog nasilja i međuresornog rada na Avansu, Sveučilištu za primijenjene znanosti. Dr. Sietske je članica Nizozemskog Instituta za psihologe, a uz to što je objavila brojne istraživačke radove, njezino poglavlje Slušanje djece i roditelja: sedam dimenzija za rješavanje visoko konfliktnog razvoda uključeno je u Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta: Pregled nakon 25 godina i pogled u budućnost (Brill, 2016).

 
Sandra Inês Feitor

Sandra Inês Feitor, portugalska pravnica posvećena obiteljskim i dječjim pitanjima, magistrica prava s tezom o otuđenju od roditelja, doktorica pravnih znanosti s doktorskom disertacijom o otuđenju od roditelja, obiteljska posrednica, gostujući profesor na postdiplomskom studiju iz obiteljskog i dječjeg prava na Pravnom fakultetu u Lisabonu, član PASG-a (Studijske grupe o otuđenju od roditelja), član IBDFAM-a (brazilskog Instituta za obiteljsko pravo) i ABCF-a (brazilskog udruženja sretnog djeteta), koji razvijaju rad, znanje i održavaju konferencije  o obiteljskom i dječjem zakonu i otuđenju od roditelja. Autor je mnogih nacionalnih i međunarodnih članaka i knjiga (i poglavlja u knjigama) o otuđenju od roditelja i govornik na konferencijama.

Claire Francica

Claire Francica, doktorica znanosti o egzistencijalnoj savjetodavnoj psihologiji i psihoterapiji, je s Malte. Posljednjih dvadeset godina svoju je usmjerenost usmjerila na dobrobit djece i adolescenata. Karijeru je započela kao odgajateljica specijalizirana za pružanje podrške učenicima s disleksijom 10 godina, ali je potom prešla u psihološki svijet. U početku je trenirala kao terapeut igrom, a zatim je prešla na svoj profesionalni doktorat iz Londona za savjetovanje psihologije i psihoterapije. Osnivačica je Malta Jungian Sandplay Society-a, čije je usavršavanje postigla i u Londonu. Trenutno trenira kao psihoanalitičar sa specijalizacijom za djecu i adolescente na Institutu Jung u Zürichu. Osim privatne prakse u kojoj uglavnom radi s djecom, adolescentima i odraslima s mentalnim zdravljem na Malti, ona također ima veliko zanimanje za sudski rad. Claire je završila osposobljavanje za roditeljstvo s Klinicom za obiteljska odvajanja u Londonu i trenutno predvodi prijedlog upućenom povjereniku Malte za djecu, Ministarstvu pravosuđa i Ministarstvu obitelji, prava djece i socijalne solidarnosti koji promiče obuku malteškog pravosuđa u procjeni i intervenciji ovog sve jačeg fenomena.

 
Jennifer Harman
KEYNOTE PREDAVAČICA

Dr. Jennifer Harman u svom istraživačkom radu usmjerena je na temu utjecaja i analize moći u interpersonalnim intimnim odnosima. Kao primijenjeni socijalni psiholog, u proučavanju problema iz javnog zdravstva u rasponu od prevencije spolno prenosivih bolesti do obiteljskog nasilja u svojem radu primjenjuje teorijska i stručna znanja iz socijalne psihologije. Tijekom gotovo cijelog posljednjeg desetljeća glavni fokus njezinog rada bilo je istraživanje i proučavanje otuđenja roditelja. 

Dr. Harman uspješna je i nagrađivana profesorica koja je objavila brojne članke i poglavlja knjiga, a svoja istraživanja redovito predstavlja na znanstvenim konferencijama diljem svijeta. Također, koautorica je u knjigama Znanost o vezama: odgovori na vaša pitanja o vezama, braku i obitelji i Roditelji koji se loše ponašaju: kako institucije i društvo promiču otuđivanje djece od obitelji koje ih vole.

 
Sara Jerebic

Doc. dr. sc. Sara Jerebic, specijalistica bračne i obiteljske terapije i stručni direktor Obiteljskog instituta Bližina, čiji je suosnivač 2006. Razvila je inovativni program za terapeutski rad s djecom koja imaju emocionalne i bihevioralne probleme, jedan od vrsta u Sloveniji. U kliničkom radu prvenstveno je usmjerena na relacijsku traumu i odnos para. S puno znanstvenih i stručnih doprinosa, aktivno sudjeluje na domaćim i stranim konferencijama i kongresima (SAD, Kanada, Poljska, Italija, Austrija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina). Članica je savjetodavnog tijela „Vijeća za djecu i obitelj“ Vlade Republike Slovenije i sudjeluje u interresornoj radnoj skupini koja priprema nacionalni strateški dokument o programu za djecu i mlade. Članica (2007) je Udruge bračnih i obiteljskih terapeuta Slovenije koji su joj dodijelili zvanja „Bračni i obiteljski terapeut“, „Supervizor“ i „Učitelj“. Socijalna komora Slovenije dodijelila joj je licencu za supervizora u području socijalne zaštite. Na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani predaje na magistarskom programu Bračne i obiteljske studije i na poslijediplomskom programu Bračna i obiteljska terapija slijedeće predmete: Bračna i obiteljska dijagnostika i procjena, Mentalni problemi, poremećaji i bolesti pojedinca i obitelji, Pomoć braku i obitelji i Terapijski tretman djece i adolescenata. Znatan dio svog vremena posvećuje preventivnim aktivnostima i organizira stručne edukacije vezane u prepoznavanje visokokonfliktnih ravoda braka i manipulacije djecom.

 
 
Inbal Kivenson Bar-On

Inbal Kivenson Bar-On, voditeljica magistarskog programa na Odjelu za savjetovanje i ljudski razvoj, Sveučilište u Haifi, predavačica i istraživačica (djeca u opasnosti, obiteljsko nasilje, obiteljska psihopatologija, privrženost, razvod i otuđenje od roditelja). Također radi u privatnoj klinici psihoterapije djeteta i roditelja, savjetovanje roditelja, koordinaciju roditelja, terapije ponovnog ujedinjenja. Sudski je vještak za intervencije u razvodima s velikim sukobima te procjenu i intervenciju kod otuđenja od roditelja. Supervizor je u izraelskom Ministarstvu rada, socijalne skrbi i socijalnih usluga, te pomaže izraelskom sudu i centrima za mentalno zdravlje djece.

 
Brian Ludmer

Brian Ludmer je kanadski odvjetnik čija se praksa fokusira na slučajeve koji uključuju snažne sukobe u borbama za skrbništvo, uskraćivanje pristupa djetetu i otuđenje od roditelja, kao i financijske sporove visoke neto vrijednosti. Također je odvjetnik za poslovna prava i vrijednosne papire s preko 32 godine iskustva.

Brian je urednik pravne kolumne i pisac za dvomjesečni bilten Studijske grupe za otuđenje od roditelja, organizacije profesionalaca i ostalih zainteresiranih za to područje s članovima širom svijeta.

Brian je čest govornik za Family Access i često se citira u više medijskih izvora o pitanjima obiteljskog prava. Brian je govorio na prvoj međunarodnoj konferenciji Studijske grupe za otuđenje od roditelja u Washingtonu u listopadu 2017., za kanadski Forum o otuđenju od roditelja- trodnevnu konferenciju - 2009. i za PAAO (Organizacija za podizanje svijesti o otuđenju od roditelja), Vijeće za prava djeteta, Kanadsku koaliciju za ravnopravno roditeljstvo i druge organizacije širom Kanade i Sjedinjenih Država. Brian je također bio istaknuti govornik na prvoj godišnjoj konferenciji Europskog udruženja stručnjaka za otuđenje od roditelja u Londonu u kolovozu 2018. Brian je razgovarao i s mrežom bolnica u Ontariju, Kanada, u vezi dijagnostike i terapije otuđenja od roditelja.

Brian surađuje s američkim i kanadskim odvjetnicima i stručnjacima za mentalno zdravlje kako bi pomogao pogođenim roditeljima, bakama i djedovima. Pomagao je u slučajevima širom Kanade, SAD-a i inozemstva.

Brianova knjiga: Snažni sukobi u borbama za skrbništvo (The High Conflict Custody Battle), koju je napisao 2015. godine s dr. Amy Baker i dr. Michaelom Boneom, izvor je koji je bio od pomoći brojnim obiteljima.

Brianovi slučajevi često uključuju sporove oko uskraćivanja pristupa djetetu. Brianovi su slučajevi postavili važnu sudsku praksu na polju sporova obiteljskog prava, jednakog roditeljstva i otuđenja od roditelja.

Brian je bio zagovornik opovrgnute pretpostavke ravnopravnog zajedničkog roditeljstva kao rješenja većine roditeljskih sporova s velikim sukobom. Brian je suosnivač organizacije Odvjetnici za zajedničko roditeljstvo i aktivan član nekoliko organizacija za obiteljska prava. Pravni je savjetnik Kanadskog centra za ravnopravnost. U tom svojstvu Brian je izradio detaljan podnesak o pobijanoj pretpostavci o ravnopravnom zajedničkom roditeljstvu Odboru za pravosuđe Kanadske skupštine i bio svjedok na raspravama o zakonu C-78 (Bill C-78) u studenom 2018., prijedlogu izmjene kanadskih zakona o razvodu. 

Prije toga, Brian je bio glavni sastavljač zakona C-560 (Bill C-560), prijedloga zakona iz 2014. godine, koji je uveden u Kanadski savezni parlament radi reforme obiteljskog zakona, a koji je u to vrijeme došao do drugog čitanja.

Teodora Minčić

Teodora Minčić je psiholog, specijalistica medicinske psihologije. Bavi se djecom i mladima u okviru Klinike za djecu i mlade Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, od 1993. godine. 2003. godine završila specijalizaciju iz medicinske psihologije.

Pored psihodijagnostičkog rada s djecom i mladima, najuže područje aktivnosti i interesiranja je rad sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom i djecom izloženom manipulaciji u procesu razvoda.

Član je Kabineta za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja pri Institutu za mentalno zdravlje od njegovog osnivanja 2000.-te godine do danas. Također je stalni sudski vještak u slučajevima koji se odnose na djecu, razvode, zlostavljanje i zanemarivanje od 2006. godine.

Sudjelovala je u edukacijama koje su pratile obuku i formiranje interdisciplinarnih timova za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja u organizaciji „Admire“ i „Intercare“ iz Nizozemske, „Save the children“ i Tima za zaštitu djece Dječje bolnice iz Seattle-a SAD.

Kontinuirano se usavršava studijskim boravcima u Poliklinici za zaštitu djece mladih grada Zagreba. Sudjelovala u edukaciji i superviziji vezanoj za otuđenje djece koju su održali dr. Karen Woodall i Nick Woodall u Poliklinici 2019. godine.

Edukator je u projektu „Prevencija nasilja kod djece i mladih“ pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svjetske zdravstvene organizacije, 2010.-te godine i koautor priručnika u okviru ovog programa.

Edukator je u Projektu Ministarstva zdravlja Republike Srbije za Primjenu Posebnog protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja i urednik priručnika i postera okviru ovog projekta, 2012. godine i 2019. godine. Autor je poglavlja o svjedočenju djece nasilju u obitelji i manipulaciji djecom u procesu razvoda u ovom priručniku.

 
Milica Pejović Milovančević
KEYNOTE PREDAVAČICA

Prof. dr. Milica Pejović Milovančević je dječji psihijatar iz Beograda, zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao profesor na katedri za Psihijatriju gdje održava nastavu na osnovnim i poslijediplomskim studijama. Organizator je izborne nastave na osnovnim studijama Zlostavljanje i zanemarivanje djece od 2012. godine. U okviru Instituta za mentalno zdravlje obavlja funkciju vršitelja dužnosti direktora, kao i načelnika Klinike za djecu i mlade. Od 2001. godine je stalni član stručnog tima Instituta za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja. U periodu od 2010-2018. godine bila je predsjednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije za primjenu Posebnog protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Do sada su objavljena dva izdanja Protokola, kao i tri izdanja Priručnika za primjenu posebnog protokola, koji u svom posljednjem izdanju ima posebno poglavlje posvećeno fenomenu otuđenja djeteta. Sudjelovala je kao rukovoditelj, predavač ili organizator u više edukacija posvećenih informiranju profesionalaca iz zdravstvenog, obrazovnog i pravosudnog sektora u cilju podizanja znanja i vještina u radu s djecom i mladima žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. Svoju suradnju ostvaruje s Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Ministarstvom prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja kao i UNICEF-om i Centrom za prava djeteta Srbije.

 
Jill Salberg
KEYNOTE PREDAVAČICA

Dr. sc. Jill Salberg izvanredna je profesorica, konzultantica i supervizorica iz područja kliničke psihologije na postdoktorskom programu psihoterapije i psihoanalize na Sveučilištu New York. Njezini članci o transgeneracijskom prijenosu traume objavljuju se u međunarodnim psihoanalitičkim časopisima te je sa psihologinjom Sue Grand bila suurednica dviju knjiga, Rane iz povijesti: popravak i otpornost u transgeneracijskom prijenosu traume i Transgeneracijska trauma i ostalo: dijalozi i razlike kroz povijest(2017). Obje su knjige osvojile prestižnu nagradu Gradiva za 2018. Dr. sc. Jill Salberg također radi u privatnoj praksi u Americi, u New Yorku.

 
Marina Walter

Marina Walter je sudsko-medicinska specijalistica iz psihijatrije i psihoterapije za djecu i adolescente. Njezina se stručnost u osnovi sastoji od procjene obitelji na zahtjev građanskih sudova te maloljetnih prijestupnika na Sudu za maloljetnike u Ženevi (Švicarska). Ova procjena uključuje roditeljski sukob, razumijevanje sukoba lojalnosti u kojem se dijete može naći, roditeljske vještine i psihološko funkcioniranje članova obitelji. Sve su to elementi koje ispituje ​​i analizira u sklopu svog rada kao stručnjaka na tom polju. Nakon završetka procjene, daje detaljni izvještaj sucu koji ju je imenovao kao stručnjaka za ove komplicirane i osjetljive slučajeve. Marina Walter predaje na Medicinskom, Pravnom te Fakultetu za kriminalistiku koncepte iz svog stručnog područja, ali i one koji se tiču ​​problema zlostavljanja. Predaje kolegije poslijediplomskog usavršavanja liječnika i psihologa, a vodila je i seminare u mnogim različitim ustanovama, poput Francuske nacionalne pravosudne škole u Parizu ili programima CAS (Certifikat naprednih studija) i DAS (Diploma naprednih studija) iz forenzičke psihijatrije UNIL-a (Sveučilišta u Lozani).

 
Karen Woodall
KEYNOTE PREDAVAČICA

Karen Woodall glavna je terapeutkinja u „Family Separation Clinic“ (Klinika za razdvojene obitelji) i stručnjakinja i psihoterapeutkinja s više od  dvadeset godina iskustva u radu s razvedenim roditeljima i djecom, a važan dio rada odnosi se na utjecaj separacije roditelja na djecu. Karen je međunarodno priznata stručnjakinja za slučajeve otuđenja djece od roditelja, odnosno odbacivanje roditelja od strane djeteta. Autorica je i blogerica te piše za Huffington Post o obiteljskoj problematici. Trenutno je na doktoratu. Karen je prethodno bila ravnateljica u Centru za separirane obitelji („Centre for Separated Families“), nacionalnoj dobrotvornoj organizaciji. Karen je sa svojim suradnikom Nickom Woodallom koautorica knjiga „Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal“ (Charles C Thomas 2017) i „The Guide for Separated Parents“ (Piatkus 2007).

 
Nick Woodall
KEYNOTE PREDAVAČ

Nick Woodall je vodeći partner u „Family Separation Clinic“ (Klinika za razdvojene obitelji). Magistrirao je psihodinamsku psihoterapiju na Sveučilištu u Londonu, a također je i terapeutski medijator, akreditiran od strane School of Psychotherapy & Counseling Psychology, na Regent's Sveučilištu u Londonu. Od 1999. godine radi s obiteljima koje su se razdvojile, a 2010. je s Karen Woodall osnovao „Family Separation Clinic.“ Prije osnivanja „Family Separation Clinic“ radio je u „Centre for Separated Families“ (Centru za separirane obitelji). Nick je sudski vještak obiteljskih sudova u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nick se bavio i online roditeljskim savjetovanjem za  BBC, a intenzivno je radio i pri Vladi Ujedinjenog Kraljevstva na razvoju javnih politika i usluga za obitelji. Nick je opsežno pisao o razvodu i razdvajanju obitelji, te s Karen Woodall koautor knjiga „Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal“ (Charles C Thomas 2017) i „The Guide for Separated Parents“ (Piatkus 2007).

 
Simona Vladica

Dr. Simona Vlădică psihologinja koja radi u Bukureštu (Rumunjska). Autorica je, ovlašteni medijator i članica Fakulteta psihologije na Ekološkom sveučilištu u Bukureštu. Dr. Vlădică je voditeljica Health Media Group u Rumunjskoj, tvrtke za komunikaciju i odnose s javnošću čiji rad je usmjeren na područje zdravstva i obrazovanja. Također, voditeljica je Odjela za komunikacije i odnose s javnošću na Sveučilištu za medicinu i farmaciju Carol Davila, te je predstavnica službenog tijela medijatora pri Žalbenom sudu u Bukureštu.

 

+385 1 562 1 568

©2019 by Moment events d.o.o.