+385 1 562 1 568

©2019 by Moment events d.o.o.

PRELIMINARNI PROGRAM

Ponedjeljak, 15.06.2020.

09:00 - 18:30

Registracija

10:00 - 12:30

Predavanja

12:30 - 13:30

Ručak

13:30 - 15:30

Predavanja

15:30 - 16:00

Pauza za kavu

16:00 - 18:30

Predavanja

*potencijalno do 19:00

09:00 - 18:30

Registracija

10:00 - 12:30

Predavanja

13:30 - 15:30

Predavanja

15:30 - 16:00

Pauza za kavu

16:00 - 18:30

Predavanja

*potencijalno do 19:00

12:30 - 13:30

Ručak

Utorak, 16.06.2020.

08:30 - 18:30

Registracija

09:00 - 10:30

Predavanja

10:30 - 11:00

Pauza za kavu

11:00 - 13:00

Predavanja

13:00 - 14:00

Ručak

14:00 - 16:00

Predavanja

16:00 - 16:30

Pauza za kavu

16:30 - 18:30

Predavanja

*potencijalno do 19:00

Ponedjeljak, 15.06.2020.

Teme

Učinci razdvajanja roditelja na djecu

Otuđenje kao traumatsko iskustvo

Procjena i diferencijalna dijagnostika otuđenja

Otuđenje kroz prizmu teorije objektnih odnosa

Međugeneracijski prijenos traume i otuđenje

Dinamika moći i kontrole u otuđenju

Otuđenje kao trauma privrženosti

Središnji problem induciranog psihološkog splitting-a i njegov doprinos otuđenju djeteta

Nužna uloga uske i konstantne intersektorske suradnje

Integrativno razumijevanje i djelovanje u otuđenju

Keynote predavanja

prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, stalna sudska vještakinja

 

Privrženost je temeljna veza koju dijete uspostavlja s odraslima koji brinu o njemu te mu osigurava preživljavanje u doslovnom i emocionalnom smislu. Koliko god privrženost bila važna, a korekcija privrženosti ljekovita, u kliničkoj praksi nedovoljno znanje ili pogrešno tumačenje teorije privrženosti može biti prepreka procjeni, oporavku djeteta i obitelji u cjelini. Prof. Buljan Flander, koja je doktorirala na temi privrženosti, u svom izlaganju opisat će zamke privrženosti u kontekstu razvoda roditelja i otuđenja u koje upadaju mnogi stručnjaci.

doc. dr. sc. Milica Pejović Milovančević, specijalistica dječje psihijatrije (Srbija)

 

Psihološki splitting jedan je od mehanizama u pozadini otuđenja. Splitting predstavlja nezreli obrambeni mehanizam polariziranog doživljaja sebe i drugih, a javlja se kao reakcija na neizdrživi emocionalni konflikt. Dijete može idealizirati jednog roditelja i doživljavati ga kao sasvim savršenog, dok drugog roditelja može vidjeti sasvim negativnim. Iako splitting na jednoj razini kratkoročno pomaže djeci, braneći ih od neizdrživih pritisaka, dugoročno šteti i onemogućava integraciju doživljaja pozitivnih i negativnih strana sebe i drugih. Splitting život čini nesigurnim te može dovesti to bespomoćnosti, beznađa, niske samoefikasnosti, kao i trauma kada razvod preplavi dječje kapacitete suočavanja. U ovom predavanju psihološi splitting bit će objašnjen iz perspektive psihijatrije i psihopatologije.

prim. Domagoj Štimac, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, stalni sudski vještak

 

Optužbe jednog roditelja za zlostavljanje djeteta od strane drugog roditelja u kliničkoj praksi mogu se pokazati istinitima, slučajnim pogreškama ili namjerno lažnima. U situacijama visokog konflikta u razvodu, a osobito u nastojanjima jednog roditelja da otuđi dijete od drugog roditelja, lažne optužbe mogu biti snažan i opasan alat manipulacije djetetom i sustavom zaštite djece. Kako izbjeći upadanje u toksičnu triangulaciju koju kreira otuđujući roditelj te identificirati lažno optuživanje kao emocionalno (ponekad i spolno) zlostavljanje djeteta te štititi djecu od realnih, a ne imaginaranih zlostavljanja? Kako raditi s djetetom koje vjeruje da se dogodilo zlostavljanje koje je produkt paranoidnog doživljaja ili namjerne laži roditelja? Iz pozicije kliničara, psihijatra i stalnog sudskog vještaka, primarijus Domagoj Štimac raspravit će ovu kontroverznu temu.